Home

Juni 2017

Onder constructie

 

 

Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders is een platform van, voor en door ouders van een kind met een beperking en/of chronische aandoening. Wij handelen en werken aandoening-overstijgend vanuit de ervaringskennis van ouders.

Je kunt hier binnenkort terecht voor:

-          Delen en vinden van ervaringen, informatie en kennis

-          Stellen van vragen, vinden en geven van antwoorden

-          Onderlinge en wederzijdse ondersteuning

-          Creëren en genereren van draagvlak bij wetenschap, zorg en politiek

 

 

VIER PIJLERS

 Ons platform is opgebouwd uit vier pijlers. Een impressie van wat we gaan aanbieden:

 

ONTMOETEN & DELEN

Een ontmoetingsplek waar ouders, in goede en slechte tijden, terecht kunnen voor contact met ouders in vergelijkbare situaties en het delen van ervaringen. Dit wordt een online community met een discussieplatform en ervaring/inspiratieverhalen via interviews, vlogs en blogs.

 

KENNIS & INFORMATIE

Hier wordt kennis verzameld en gevonden: een kennis- en nieuwsportaal en een kennisbank.

 

Het kennisportaal linkt door naar al bestaande, betrouwbare en getoetste externe informatie in de vorm van artikelen, publicaties, rapporten. Ook kun je hier nieuwsberichten plaatsen en vinden.

 

De kennisbank wordt van binnenuit opgebouwd door individuele ervaringskennis te objectiveren naar collectieve ervaringskennis. Hierin spelen de WWW-Wijzer (link www.wijzer.me) en de kennis die binnen de andere pijlers wordt opgebouwd een belangrijke rol.

 

ONDERSTEUNING & ADVIES

We bieden instrumenten en methoden aan die ouders van kinderen met zorg helpen bij het vinden van balans in hun leven. Deze zijn gericht op het leven met een kind met zorg en in het bijzonder op de eigen balans van ouders. Een goede eigen fysieke en mentale gezondheid is belangrijk voor veel andere levensgebieden.

 

INPUT & INVLOED

We gaan zorgen voor draagvlak en draagkracht rondom thema's die aandacht en verandering verdienen. Samen kunnen we invloed hebben op politiek, onderzoek en verzekeraars. Bij (Sch)ouders komen ouders van kinderen met zorg samen en wordt duidelijk waar behoeften liggen, knelpunten liggen en ondersteuning is gewenst.

 

AANMELDEN

 Wil je op de hoogte blijven van de ontwikkelingen van het platform en de activiteiten van Ervaringskenniscentrum (Sch)ouders? Meld je dan hier aan.